You Cannot Change Sinners Into Saints

You Cannot Change Sinners Into Saints


You cannot change a sinner into a saint. Wicked
people are sinners at heart. They sin because that is what is inside of them, it is their
nature. Most professing Christians are just converted
sinners. They have become religious hypocrites because they still keep on sinning.
Only Jesus Christ can change a sinner into a saint. You need to be born again of the
Spirit of God to be a child of God. He makes you new inside and you lose the desire for
sin, you HATE SIN and you love God. You SEEK to do the will of God, you run away from wickedness
and you live for the kingdom of God. You are not interested in the things of this world
any more, you SIN NO MORE. You might stumble but then you get up and
cleanse yourself as quickly as you can because you have a NEW NATURE, the nature of Jesus
Christ. You are not a sinner any more. You HATE sin, you HATE wickedness, you hate unrighteousness
and you stand for the truth. You seek to be pure and holy and suitable for the kingdom
of God. Most professing Christians are wicked sinners at heart. They have never been born
again, they do not obey Jesus Christ , they do not follow Him, they are scripture quoting
hypocrites. They think that because they belong to some church or denomination or because
they profess to believe in Jesus that they are saved. If you are still a sinner you are
not suitable for the kingdom of heaven. You need to be born again to be a child of God
and then you will be like Jesus, you will follow and obey Him, you will be righteous
and holy. A tree is known by its fruit. If you are a
sinner you are a wicked tree, you are on your way to hell. If you are a child of God, if
you are a follower of Jesus Christ you will bear good fruit, you will be like Jesus, you
will do what He commanded. Have you been born again of the Spirit of
God? Do you follow and obey Jesus Christ? Do you live holy and have you turned away
from sin? Are you a child of God. May Jesus bless you.

11 Replies to “You Cannot Change Sinners Into Saints”

 1. You cannot change a sinner into a saint. Wicked people are sinners at heart. They sin because that is what is inside of them, it is their nature. 
  Most professing Christians are just converted sinners. They have become religious hypocrites because they still keep on sinning. 
  Only Jesus Christ can change a sinner into a saint. You need to be born again of the Spirit of God to be a child of God. He makes you new inside and you lose the desire for sin, you HATE SIN and you love God. You SEEK to do the will of God, you run away from wickedness and you live for the kingdom of God. You are not interested in the things of this world any more, you SIN NO MORE. 
  You might stumble but then you get up and cleanse yourself as quickly as you can because you have a NEW NATURE, the nature of Jesus Christ. You are not a sinner any more. You HATE sin, you HATE wickedness, you hate unrighteousness and you stand for the truth. You seek to be pure and holy and suitable for the kingdom of God. Most professing Christians are wicked sinners at heart. They have never been born again, they do not obey Jesus Christ , they do not follow Him, they are scripture quoting hypocrites. They think that because they belong to some church or denomination or because they profess to believe in Jesus that they are saved. If you are still a sinner you are not suitable for the kingdom of heaven. You need to be born again to be a child of God and then you will be like Jesus, you will follow and obey Him, you will be righteous and holy. 
  A tree is known by its fruit. If you are a sinner you are a wicked tree, you are on your way to hell. If you are a child of God, if you are a follower of Jesus Christ you will bear good fruit, you will be like Jesus, you will do what He commanded. 
  Have you been born again of the Spirit of God? Do you follow and obey Jesus Christ? Do you live holy and have you turned away from sin? Are you a child of God.
  May Jesus bless you.

 2. I live in america. In my country we have something called freedom. It means I can believe what I want to believe, do what I want to do, and say what I want to say, and think whatever I want. Its free will. I have a question. What is a sin?

 3. Nie dasz rady zmienić grzesznika w świętego
  Nie uda ci się zmienić grzesznika w świętego. Ludzie znikczemniali są grzesznikami z głębi serca. Grzeszą, bo grzech w nich mieszka, jest ich naturą.
  Wielu przyznających, że są Chrześcijanami to tylko wychrzczeni grzesznicy. Stali się religijnymi hipokrytami, ponieważ nadal trzymają się grzechu.
  Tylko Jezus Chrystus może zmienić grzesznika w świętego. Taki potrzebuje zostać zrodzony na nowo z Ducha Świętego, by stać się dzieckiem Bożym. Duch Boży czyni nowym jego wnętrze i traci on pragnienie grzechu, NIENAWIDZI GRZECHU i kocha Boga. SZUKA woli Bożej, by ją wykonywać, ucieka od zdrożności i żyje dla królestwa Bożego. Nie interesują go już więcej rzeczy tego świata, NIE GRZESZY WIĘCEJ.
  Może się potknąć lecz wówczas wstaje i obmywa się najszybciej jak może, bo ma NOWĄ NATURĘ, naturę Jezusa Chrystusa. Nie jest już nigdy grzesznikiem. Ma grzech W NIENAWIŚCI, NIENAWIDZI zdrożności, jest wrogiem niesprawiedliwości i stoi przy prawdzie. Szuka czystości, świętości i swej przydatności dla królestwa Bożego.

  Wielu wyznających Chrześcijaństwo to nikczemni grzesznicy w swych sercach. Nigdy nie zostali zrodzeni na nowo, nie słuchają Jezusa, nie naśladują Go, są obłudnikami cytującymi Pisma. Myślą, że przynależąc do jakiegoś zgromadzenia czy denominacji i wyznając wiarę w Jezusa, są zbawieni.

  Jeśli nadal jesteś grzesznikiem, nie nadajesz się do królestwa niebios.
  Potrzebujesz nowego narodzenia się, potrzebujesz dziecięctwa Bożego, bo wtedy będziesz jak Jezus, będziesz za nim szedł i będziesz Mu posłuszny, będziesz sprawiedliwy i święty.
  Rozpoznajemy drzewo po jego owocach.
  Jeżeli jesteś grzesznikiem, to jesteś złym drzewem, idziesz twoją drogą do piekła.
  Jeśli jesteś dzieckiem Boga, jeśli jesteś prowadzony przez Jezusa Chrystusa,
  będziesz przynosił dobry owoc,
  będziesz jak Jezus,
  będziesz wykonywał Jego przykazania.

  Czy zostałeś na nowo zrodzony z Ducha Świętego?
  Czy idziesz śladem Jezusa i jesteś Jemu posłuszny?
  Czy żyjesz w świętości i uciekłeś daleko od grzechu?
  Czy jesteś dzieckiem Boga?

  Oby Jezus ci błogosławił.
  ŚWIADECTWO O jEZUSIE!

 4. Thank you for the video. That was wonderful words of God. You are filled with Holy Spirit. May Jesus bless you!

 5. Im asking this question because I lice in the states. And we dont live by the same rules, because we all watch a tv box, and they tell us what to do, what to think, what to say, and how to feel.

 6. Ян здравствуйте , моя мама болеет болезнью Паркинсонизм и она пьёт таблетки пожизненно она от них зависит , а вы говорите любая зависимость от дьявола значит ли это что в ней бесы? И что ей нужно делать?

 7. Ян скажите пожалуйста со скольки лет ребёнок будет отвечать за свои грехи перед Богом?

 8. ЯН, мир Вам. Скажите пожалуйста должна ли христианка ходить везде с покрытой головой, в платке?

 9. This is the truth! A lot of people think they have to clean themselves up by a slow process before they can be good enough to be born again. (Or they just stop certain sins and are satisfied with themselves.) But they will never be acceptable to God until they surrender for Him to change their hearts. We need the Holy Spirit before we can be pleasing to Him (Romans 8:9). He is the One that changes us – all glory to God!

 10. You cannot change them (unbelievers). They are pigs, psychopaths. No matter how nice and rich they are, they are selfish, greedy. If you associate with them, you will be destroyed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *