L.E.J – Summer 2017

[Music] Swalla-la-la Swalla-la-la Shimmy shimmy yay, shimmy yay, shimmy ya Swalla-la-la Shimmy shimmy yah, shimmy yah I’m in love with the shape of you Shimmy shimmy yao, shimmy yao, shimmy yah Swalla-la-la Shimmy yah Swalla-la-la It’s not good enough for me since I been with you Ouh Swalla-la-la It’s not gonna work for you nobody…