55 Maxims For Christian Living — Fr Thomas Hopko

55 Maxims For Christian Living — Fr Thomas Hopko


55 หลักปฏิบัติ สำหรับคริสตศาสนิกชน 1. มีพระเยซูอยู่เสมอ 2. ภาวนาเมื่อคุณสามารถทำได้ ไม่ใช่เมื่อคุณต้องทำ 3. มีกฏสำหรับการภาวนาที่สามารถรักษาได้ 4. กล่าวบทสวด the Lord’s prayer เป็นประจำ 5. มีบทภาวนาประจำที่สั้นและง่าย ที่คุณกล่าวได้เวลาที่จิตใจคุณไม่วอกแวก เช่น พระเยซูโปรดเมตตาเทอญ 6. ทำสำคัญมหากางเขนเวลาภาวนา 7. กินอาหารที่ดีในปริมาณที่พอเหมาะ 8. ถือศีลอดตามที่กำหนด 9. ใช้เวลาอยู่กับความสงบในแต่ละวัน 10. ให้มีเมตตาโดยไม่ต้องป่าวประกาศ 11. เข้าร่วม liturgy เป็นประจำ 12. สารภาพบาปและรับศีลมหาสนิทเป็นประจำ 13. อย่าปล่อยให้มีอารมณ์หรือความคิดที่หมกมุ่นในเรื่องใดเกินไป โดยให้หยุดอารมณ์นั้นตั้งแต่เริ่มต้น 14. บอกเล่าความคิดและความรู้สึกของคุณต่อคนที่ไว้ใจได้ 15. อ่านพระคัมภีร์สม่ำเสมอ 16. อ่านหนังสือดีๆทีละเล็กละน้อย 17. ปลูกฝังการสื่อสารกับนักบุญ 18. เป็นคนธรรดา 19.สุภาพกับทุกคน 20.รักษาความสะอาดและเรียบร้อยของบ้าน 21. มีงานอดิเรกที่ส่งเสริมสุขภาพ 22. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 23. อยู่กับปัจจุบัน 24. จงซื่อสัตย์ โดยเริ่มจากซื่อสัตย์กับตนเองก่อน 25. จงซื่อสัตย์แม้กับสิ่งเล็กน้อย 26. จงทำงานของคุณ เมื่อทำเสร็จให้ลืมมัน 27. ให้ทำสิ่งที่ยากก่อน 28. จงยอมรับความจริง 29. รู้สึกขอบคุณกับสิ่งต่างๆรอบตัว 30. จงร่าเริง 31. จงเรียบง่ายและถ่อมตน 32. อย่าสนใจตัวเองมากเกินไป 33. จงฟังเวลามีคนพูดกับคุณ 34. จงรู้สึกตัวอยู่เสมอและเอาใจใส่ 35. ไม่คิด ไม่พูด ในสิ่งที่ไม่จำเป็น 36. เมื่อพูด ให้พูดให้เข้าใจง่าย ชัดเจน มั่นคง และตรงประเด็น 37. อย่าคิดเรื่อยเปื่อย ให้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 38. อย่าหมกมุ่นในกามารมณ์ 39. อย่าบ่นพึมพำ หรือรำพึงรำพัน 40. อย่าเปรียบเทียบตัวคุณเองกับคนอื่น 41. ไม่เสาะหาคำเยินยอหรือความสงสารจากผู้อื่น 42. ไม่ตัดสินผู้อื่น ไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตาม 43. ไม่ต้องพยายามโน้มน้าวใคร ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม 44. ไม่ต้องหาข้อแก้ตัวสำหรับตัวเอง 45. ให้สร้างความมสัมพันธ์กับพระเจ้าเท่านั้น 46. รับคำวิจารย์อย่างขอบคุณและพิจารณามันอย่างระมัดระวัง 47. ให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นเมื่อเขาร้องขอเท่านั้น หรือก็เมื่อเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ 48. ไม่ทำสิ่งนั้นให้ใคร เมื่อเป็นเรื่องที่เขาทำได้และควรทำด้วยตัวเอง 49. มีตารางกิจวัตรประจำวัน หลีกเลี่ยงความฉุกละหุกหรือการเปลี่ยนใจกระทันหัน 50. จงมีความเมตตาทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 51. ไม่ต้องคาดหวังกับสิ่งใด ยกเว้นการต่อสู้ต่อความอยากต่างๆจนลมหายใจสุดท้าย 52. มุ่งมั่นในพระเจ้าและแสงสว่างแทนที่จะเป็นความผิดบาปและมืดหม่น 53. รอการพิพากษาในบาปและความผิดของตน ด้วยความสงบและจริงใจ เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีความเมตตา 54. เมื่อเราล้ม ให้ลุกทันทีและเริ่มต้นใหม่ 55. ขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการมัน ไม่ต้องกลัวหรืออับอาย

17 Replies to “55 Maxims For Christian Living — Fr Thomas Hopko”

  1. thank you for this superb animation of these good maxims — this is worthy of viewing every day, excellent advice thank you — this is a good method for teaching orthodox truths

  2. Although beautifully done, the list moves to quickly for some people to read them all. This is a big problem in many videos; not everyone reads @ the same speed.

  3. I don't get how #37 jives with #46. "Flee imagination, ANALYSIS, figuring things out" and "Accept criticism gratefully but test it CRITICALLY." Doesn't that already require analysis?

  4. I am a Roman Catholic – I very much appreciate the unapologetic liturgical and spiritual strength of Eastern Christians. I pray for the reunification of our churches.

  5. god bless our orthodox brothers and sisters priests nuns and monks all over the world christ be praised long life to all to our murdered saints and martyrs in the soviet union and constantinoble from a new convert

  6. Amen! What a blessing it is to be guided and directed on the Christian path to salvation. It is truly a blessing to partake of such Grace filled Treasure that has been passed down to us. You can listen to various Teachings, Quotes and Sayings of the Saints, Holy Fathers and Mothers at our channel. https://www.youtube.com/channel/UCJ294M_1AewqmrenRD69kaw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *