Ορθόδοξα Θαύματα – Άγιος Γεώργιος προστατέυει χτίσιμο εκκλησίας από Τούρκους

Ορθόδοξα Θαύματα  – Άγιος Γεώργιος προστατέυει χτίσιμο εκκλησίας από Τούρκους


Orthodox Miracles – St. George supervises his Church’s building Took place in: Retene, Pieria Its establishment started before the Turkish invasion. Before the completion of the nave, the Bay of the Turks obstructed the operations, and the citizens gave him a great amount of money to continue, but he made them build it three steps into the ground, because they were slaves. They restrained them in many other too. According to the tradition, when the Bay went to check the operations, the head builder was building on the edge of the cliff, and responding to the Bay’s question whether he was afraid or not, he said that Saint George was protecting him. The Bay told him to throw the container with his water within the cliff, and the Saint to help keep it whole. That’s what happened, the container didn’t break but it stood still and the water in it didn’t even spill. After seeing that, the Turk let them continue building without interrupting them. {source}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *